Поновимо све глаголске облике. а потом провежбајмо задатке и проверимо колико смо научили.