Синтаксичка јединица која је већа од речи, а мања од реченице је СИНТАГМА. Време је да учимо о њој.