Научимо и подсетимо се независних и зависних реченичних чланова.