У петом разреду читамо савремену поезију за децу, а на овом курсу можете наћи неке од изабраних песама.