Које су врсте зависних реченица, а која је њихова служба? Време je за вежбање пред тест, али и за учење пропуштеног.