Иницијални тест из Математике за V разред. Садржи 15 питања : по 5 за основни, средњи и напредни ниво знања. Време израде 20 минута.