Oвде се налази неколико тестова који се могу радити неограничени број пута. ТЕСТ ЗА ОЦЕНУ који ћеш радити у школи биће састављен од ових и сличних задатака. Желим ти успешан рад!