Upoznajte se bolje sa upotrebom člana u engleskom jeziku ili utvrdite već naučeno.