На овом курсу ћете у току две седмице научити шта је то многоугао, број дијагонала многоугла, збир углова многоугла, шта су правилни многоуглови и њихова својства, неке конструкције правилних многоуглова, обим и површина правилног многоугла. Током сваке седмице предвиђена је провера знања путем теста. veliki osmeh