U sklopu ove nastavne teme biće obrađene dve lekcije (obrada metala skidanjem strugotine i obrada metala bez skidanja strugotine) . Lekcije će pored teksta sadržati i čitav niz slika i video fajlova. Linkovi ka video fajlovima će biti označeni crvenom bojom, zadebljanim i podvučenim slovima. Nakon svake lekcije sledi kratak test. Nadam se da će Vam biti interesantno.