Ovaj kurs je namenje učenicima 7. razreda, koji žele da provežbaju lekcije koje se rade u školi.