Поновићемо о падежима, а потом вежбати у утврђивати научено. Прво учимо у  петом, а у 7. се подсећамо наученог и учимо ново.