Повезивањем глаасова настају речи, а повезивањем речи- реченице. Тако преносимо поруке које желимо неком да саопштимо. Не размишљамо често како изговарамо гласове, зашто кажемо сладак за сладолед, али слатка за торту. Објаснићемо и решавати задатке.