Namenjeno učenicima VIII razreda, ali i svim ostalim koji žele da se igraju (naročito ako imaju naočare)
Pomeranjem predmeta u odnosu na sočivo prati se izgled lika i njegove karakteristike