Ovaj kurs je napravljen za potrebe 7. razreda iz predmeta Informatika i računarstvo. Kurs se izučava u trajanju od 36 časova - 18 nedelja. Sadrži nastavne materijale koji su potrebni za praćenje nastavne teme "Izrada prezentacija" - u sklopu koje se obrađuje program MS PowerPoint 2010, nastavnih tema "Internet", "Obrada zvuka", "Obrada video zapisa" i  nastavne teme "Programiranje" u sklopu koje se obrađuje Scratch programski jezik.

Primer kursa, može se brisati kasnije