Zadaci sa takmičenja Svetosavske mozgalice za V razred. Svako takmičenje ima po 5 pitanja koja se boduju sa 3,4 ili 5 bodova. Netačan odgovor donosi -1 bod. Ako na pitanje nije odgovoreno dobija se 0 bodova. Startuje se sa 15 bodova.