Zadaci sa takmičenja Svetosavske mozgalice za VI razred. Svako takmičenje ima ukupno 15 zadataka u grupama po 5 zadataka koja se boduju sa 3, 4 ili 5 bodova. Netačan odgovor donosi -1 bod. Ako na pitanje nije odgovoreno dobija se 0 bodova. Startuje se sa 15 bodova.