MS Word 2010     GIMP     InkScape
Ovaj kurs je napravljen za potrebe 6. razreda iz predmeta Informatika i računarstvo. Kurs se izučava u trajanju od 36 časova - 36 nedelja. Sadrži nastavne materijale koji su potrebni za praćenje nastavnih tema u sledećim programima: MS Word 2010, GIMP program za rastersku grafiku, INKSCAPE program za vektorsku grafiku i programski jezik Python.