MS Word 2010     GIMP     InkScape
Ovaj kurs je napravljen za potrebe 6. razreda iz predmeta Informatika i računarstvo. Kurs se izučava u trajanju od 26 časova - 13 nedelja. Sadrži nastavne materijale koji su potrebni za praćenje nastavne teme "Rad sa tekstom" - u sklopu koje se obrađuje program MS Word 2010 i nastavne teme "Grafika" u sklopu koje se obrađuje GIMP program za rastersku grafiku i INKSCAPE program za vektorsku grafiku.